Spännande utvecklingsprojekt!

september 20, 2017
Gotlandssnus AB

Gotlandssnus bedriver för tillfället två utvecklingsprojekt som medfinansieras av Tillväxtverket:

Internationalisering – Nya marknader
Syftar till att undersöka den tyska marknadspotentialen för våra produkter och förhoppningsvis medföra att vi kommer in på den marknaden.

Digitalisering – Effektivisering av administrativa flöden och processer
Syftar till att digitalisera och systematisera våra flöden för ökad effektivitet och kvalitet.

Om Tillväxtverket:
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. De vill se fler företag som vill, kan och vågar. Tillväxtverket främjar entreprenörskap och tillväxt i företag. Läs mer om de här

Vid frågor, kontakta Anders Allard: anders.allard@gotlandssnus.se