Snustillverkning
Allt handlar om en känsla

500x500

Snustillverkning

Vi på Gotlandssnus eftersträvar alltid att tillverka produkter av högsta kvalitet och råvarorna vi använder är av bästa sort. Hantverket tillsammans med den senaste tekniken ger en gotländskt premiumprodukt att vara stolt över. Idag sker all tillverkning i fabriken i Roma på Gotland där vi även har vårt kontor.

 

FÖRSTA STEGET- RIVNING OCH MALNING

Tobaken levereras i stora wellpappkartonger som vi förvarar i kontrollerad miljö med rätt luftfuktighet och temperatur. Tobaken matas först in i en kvarn där den rivs och mals. Den malda tobaken åker därefter genom en sikt där den delas upp i olika fraktioner som tas ut till snus enligt specifikt recept.

ANDRA STEGET- PASTÖRISERING

Idén med pastörisering är att sterilisera snusmassan samt att vi får en låg halt av TSNA. Processen startar med att vi värmer upp tobaksblandningen med vatten och salt. Sedan värmebehandlas massan under en viss tid och därefter adderas ingredienser som natriumkarbonat (ökar ph-värdet) och aromer som ger lukt och smak. När massan är färdig och alla mätvärden godkända tömmer vi det i tunnor som försluts med lufttätt lock. Tunnorna förvaras i kylrum tills snuset är klart för paketering.

TREDJE STEGET- PAKETERING

Snusmassan doseras i rätt mängd som sedan skjuts ner med lufttryck i ett nonwowenpapper (samma papper som används till te). Portionerna mäts upp genom en portionsräknare och hamnar sedan med rätt antal i en dosa. Därefter sätts två olika lock på och produkten är nu försluten och utesluten från kontaminering. Dosan åker sedan genom en metalldetektor och vågstation där den noga kontrolleras. Vid nästa steg får dosan sin banderoll, topp- och bottenetikett. Därefter fördelas dosorna i stockar som plastas och packas i kartonger.

SISTA STEGET- KYLFÖRVARING

Allt färdigpackat snus förvaras i kylrum (4-8 grader) tills det är dags för leverans direkt till kund. Kylförvaringen är viktig för att snuset ska mogna och behålla sin karakteristiska arom och smak.

 

Har du en smakidé?