Reklamation

Vi beklagar att du har fått en produkt som inte motsvarar dina förväntningar. Dina synpunkter är mycket viktiga för oss i vårt fortsatta kvalitetsarbete och vi är tacksamma att du kontaktar oss. Vill du reklamera ett snus från Gotlandssnus gör du det här på vår hemsida via formuläret nedan. Alla uppgifter är nödvändiga för att vi lätt ska kunna spåra eventuella fel. När du har genomfört reklamationen ber vi dig spara dosan med innehåll tills dess att vi svarar dig.

Fyll i formuläret

Om du inte kan använda formuläret kan du även kontakta oss på info@gotlandssnus.se. Ange då samma uppgifter som vi efterfrågar i formuläret nedan samt bifoga en tydlig bild på produktfelet. Observera att fälten med en * är obligatoriska. Du kan även kontakta oss per telefon på 0498-200 990 så hjälper vi dig.


    Gotlandssnus hanterar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår information om personuppgifter.