Gotlandssnus ska nyanställa

oktober 30, 2018
Gotlandssnus AB

Sedan Gotlandssnus blev en del av Swedish Match ser vi en enorm utveckling framför sig och bolaget kommer definitivt att behöva utöka personalstyrkan framöver. Målsättningen är att bli det största industriföretaget på Gotland. 

I dagens lokala tidning går det att läsa om affären som blev klar i augusti då Gotlandssnus blev dotterbolag till Swedish Match. Gotlandssnus ska vara kvar, ut­vecklas och bli det största industri­företaget på ön. Det är Swedish Match och Gotlandssnus helt eniga om. “Framtiden ser spännande ut och Gotlandssnus kommer att inom de närmaste sex månaderna, och redan nu till årsskiftet behöva nyanställa ett tiotal personer, både tjänstemän och operatörer, för att hinna med”.

*Läs hela artikeln här: https://www.helagotland.se/ekonomi/gotlandssnus-satsar-efter-fusionen-15343919.aspx